Radio Neapolis 90.8 ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

Η παράταξη Μέτιου καταγγέλλει τη διοίκηση Τοψίδη για χαμηλότατες εκπτώσεις στα αντιπλημμυρικά έργα που προγραμματίζονται

Αναρτήθηκε στις 10/04/2024

Σε καταγγελία των αποφάσεων της Διοίκησης Τοψίδη, που οδηγούν σε χαμηλότατες εκπτώσεις και επακόλουθα σε πληρωμή περισσότερων χρημάτων σε αναδόχους, προχωράει με ανακοίνωση της η Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση.

Η ανακοίνωση αναφέρει σχετικά:

«Καταγγέλλουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Διοίκηση του κου Τοψίδη, ο οποίος οδηγεί σε πολύ χαμηλές εκπτώσεις σε διαπραγματεύσεις και ειδικότερα:

Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας για αντιπλημμυρικά έργα επέλεξε σκοπίμως να ακολουθήσει τυπικές διαδικασίες και όχι την ουσιαστική ευχέρεια που της παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα την κατοχύρωση δύο έργων σε προεπιλεγμένους μειοδότες ανάδοχους με εξωφρενικά χαμηλές εκπτώσεις, σε αντίθεση με προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες που κινήθηκαν από την δική μας διοίκηση και υπήρξαν υψηλότατες εκπτώσεις.

Η καταγγελία της παράταξής μας αφορά έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που γίνονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Η νέα διοίκηση εφάρμοσε διαδικασίες που οδήγησαν σε εξευτελιστικές εκπτώσεις 1,8% και 5,36%. Η δική μας Διοίκηση σε αντίστοιχες περιπτώσεις εφάρμοσε διαδικασίες που οδήγησαν σε εκπτώσεις που κυμαίνονταν από 38,16% μέχρι  48,47%.

Ζητάμε να διερευνηθεί η απώλεια χρημάτων του Ελληνικού Δημοσίου από τις χαμηλές εκπτώσεις που «πέτυχε» η νέα Διοίκηση. Αν οι εκπτώσεις ήταν αντίστοιχες με αυτές των άλλων έργων, το όφελος του Ελληνικού Δημοσίου θα ξεπερνούσε τα € 1,3εκ, σε έργα συνολικού προϋπολογισμού € 4εκ.

Τα πρόσφατα έργα και οι ενέργειες

  1. Μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στον Έβρο, προτάθηκαν από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία δύο έργα, για τα οποία η δική μας διοίκηση εξασφάλισε άμεσα χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας εντάσσοντάς τα στο ΕΠΑ της Περιφέρειας.

Πρόκειται για τα εξής έργα:

  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 1.340.000,00€, το οποίο εντάχθηκε στις 15.09.2023.
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 2.800.000,00€, το οποίο εντάχθηκε στις 05.12.2023.

Για το πρώτο έργο, η δική μας διοίκηση προχώρησε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (πλέον Περιφερειακή Επιτροπή)  και κλήθηκαν όλοι οι οικονομικοί φορείς που έχουν έδρα στην ΠΕ Έβρου, λόγω του κατεπείγοντος που οφείλεται στο απρόβλεπτο γεγονός της από 19.08.2023   πυρκαγιάς, επειδή δεν θα υπήρχε δυνατότητα συγκράτησης στην κοίτη των     ρεμάτων των αναμενόμενων αυξημένων πλημμυρικών παροχών. Έτσι συμμετείχαν 7 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος προέκυψε με έκπτωση 42,42%.

Για το δεύτερο όμως έργο, η νέα διοίκηση είχε διαφορετικά σχέδια. Στην συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρώην Οικονομικής Επιτροπής) στις 26.01.2024, τέθηκε ως θέμα, με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας όπως είχε προετοιμαστεί από την δική μας διοίκηση,  η έγκριση της ανάθεσης του έργου με την ίδια διαδικασία της διαπραγμάτευσης όπως στο προηγούμενο έργο ώστε να κληθούν να συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση πάλι όλοι οι οικονομικοί φορείς με έδρα τον Έβρο. Το θέμα αποσύρθηκε από τη διοίκηση για περαιτέρω διερεύνηση, παρά τις έντονες διαφωνίες των 3 μελών της δικής μας παράταξης.

Στη συνέχεια στη συνεδρίαση της περιφερειακής επιτροπής στις 09.02.2024, με εισήγηση και στοχευμένη επιλογή του νέου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, προτάθηκε να κληθούν μόνο τρεις συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς (δύο της ΠΕ Εβρου και ένας της Πιερίας) για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και να εγείρονται σοβαρότατα ερωτήματα για τις μειώσεις, τα οποία δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν.

Ο Πρόεδρος και τα 5 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής από τη νέα Διοίκηση ψήφισαν υπέρ του να κληθούν μόνο οι συγκεκριμένοι 3 και όχι όλοι οι οικονομικοί φορείς της ΠΕ  Έβρου,  παρά την έντονη διαφωνία και των 3 μελών της παράταξής μας στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Η τελική απόφαση για την ανάθεση του έργου λήφθηκε στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 27.03.2024, όταν εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το οποίο οι εκπτώσεις των τριών συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ήταν 5,34%, 4,45% και 2,00%.

Ο Πρόεδρος και τα 5 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής από τη διοίκηση Τοψίδη ενέκριναν την ανάδειξη του αναδόχου οικονομικού φορέα με έκπτωση μόλις 5,34%, παρά τις έντονες διαφωνίες των μελών της Επιτροπής της παράταξή μας.

Δηλαδή, ανακάλεσαν τη διαδικασία όπως είχε ξεκινήσει από τη δική μας διοίκηση με όλους τους οικονομικούς φορείς  για να καλέσουν συγκεκριμένους 3 με καθυστέρηση δύο μηνών παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα και «πέτυχαν» ελάχιστη έκπτωση στο έργο σε αντίθεση με το παράλληλο έργο με αόριστο αριθμό οικονομικών φορέων που είχε έκπτωση 42,42%.

Επιπρόσθετα ανακαλώντας την διαδικασία που είχε ξεκινήσει, ουσιαστικά έγινε και ανάκληση του κατεπείγοντος. ενώ οι φορείς που συμμετείχαν κατ’ αποκλειστικότητα μπορούσαν να συμμετέχουν στην παλιά εκείνη διαδικασία με αόριστο αριθμό οικονομικών φορέων.

  1. Στη Ροδόπη τώρα, για το έργο
  • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 1.200.000 €, η έκπτωση για την ανάθεση του έργου ήταν ακόμη μικρότερη.

Συγκεκριμένα, το παραπάνω έργο προέκυψε ως μέρος ενός έργου, μετά τις πλημμύρες της Ροδόπης το 2021, γιατί το δασαρχείο ζήτησε να υπάρξει ξεχωριστή περιβαλλοντική μελέτη για το Σκάλωμα και συνεπώς ειδική αντιμετώπιση.

Το αρχικό  έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.730.000€, δημοπρατήθηκε με ανοικτή διαδικασία και ο ανάδοχος αναδείχθηκε με έκπτωση 38,16%.

Για το έργο όμως του Σκαλώματος που εξαιρέθηκε από το συνολικό, η Διοίκησή μας ενέκρινε  πίστωση στις 13.12.2023 εντάσσοντας το έργο στο ΕΠΑ της Περιφέρειας. Στις 27.12.2023, η τότε Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τον τρόπο ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Στις 02.02.2024 το θέμα επανήλθε στην Περιφερειακή (πρώην Οικονομική) Επιτροπή για την ακύρωση του τρόπου ανάθεσης, λόγω δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να γίνει πλέον ανοικτή διαδικασία.

Τα 3 μέλη της παράταξής μας ψήφισαν  υπέρ της ανάκλησης της διαδικασίας. Όμως ο Πρόεδρος και τα 5 μέλη της πλειοψηφίας καταψήφισαν την εισήγηση και παρέμεινε η αρχική διαδικασία με 3 μόνο συγκεκριμένους αναδόχους.

Από τη διαδικασία αυτή, προέκυψαν 3 πρόσφορές με εκπτώσεις 1,80%, 1, 59% και 1,39% . Στις 21.03.2024 ο Πρόεδρος και τα 5 μέλη της πλειοψηφίας ενέκριναν την ανάθεση  του έργου με έκπτωση μόλις 1,80%, ενώ τα 3 μέλη της δικής μας παράταξης καταψήφισαν.

Έργα στη δική μας θητεία

Σε αντιδιαστολή με όσα κάνει η διοίκηση Τοψίδη, παραθέτουμε ενέργειές μας κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας για τα έργα αντιμετώπισης των Πλημμυρικών  φαινομένων αρχές του 2021 σε Εβρο και Ροδόπη.

Συνέβησαν στις 12/01 και 01/02/2021 με συνέπεια καταστροφές στις υποδομές του οδικού δικτύου και σοβαρές και πολλές βλάβες στα αναχώματα των ρεμάτων στον Εβρο και στην Ροδόπη.

Άμεσα οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Έβρου και της Ροδόπης προσδιόρισαν το σύνολο των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Στις 17.02.2021, η Περιφέρεια απέστειλε αίτημα χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, έργων προϋπολογισμού 26.006.109,24€ για τον Έβρο και προϋπολογισμού 6.910.000,00€ για την Ροδόπη.

Λάβαμε την 1η χρηματοδότηση στις 01.07.2021 συνολικού ποσού 12.077.467,24€ και προσδιορίστηκαν τρία έργα, δύο για τον Έβρο και ένα για την Ροδόπη:

Για τα έργα

  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ –ΦΑΣΗ Α, προϋπολογισμού 4.137.467,24€.

Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 10 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος ο οικονομικός φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 38,80%.

  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Α, προυπολογισμού 4.210.000,00€

Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 9 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος αναδείχτηκε με έκπτωση 48,47%.

  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, προϋπολογισμού 3.730.000€.

Διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 8 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 38,16%.

Η 2η χρηματοδότηση λήφθηκε ποσού 9.093.612,00€στις 04.07.2022, μόνο για τον Έβρο και προσδιορίστηκαν δύο έργα:

  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β, προϋπολογισμού 5.813.612,00€

Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 10 οικονομικοί και ανάδοχος οικονομικός φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 43,85%.

  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 3.280.000,00€.

Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 5 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος οικονομικός φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 43,66%.

Με αυτόν τον τρόπο η δική μας Διοίκηση διαχειρίστηκε τα χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου με σύνεση και σεβασμό και δεν έδωσε δικαίωμα να κατηγορηθεί για σκοτεινές και ύποπτες διαδικασίες».

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ
Αναρτήθηκε 27 Μαΐου 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – Σημαντικές διακρίσεις μαθητών του στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Orpheus Soloists 2024 Αναρτήθηκε 27 Μαΐου 2024 Η Περιφέρεια αλλάζει, ο πρώτος απολογισμός έργου για την Καβάλα του περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψιδη Αναρτήθηκε 27 Μαΐου 2024 Συλλογική έκθεση φωτογραφίας Καβάλας – Νυρεμβέργης. 25 χρόνια αδελφοποίησης Αναρτήθηκε 26 Μαΐου 2024 Ο Αντιδημάρχος Kαβάλας Απόστολος Μουμτσάκης, στη Γιορτή των Γραμμάτων στη Βουλγαρία Αναρτήθηκε 25 Μαΐου 2024 Κοσμοπλημμύρα…αλλά τα χάλασε η βροχή – Συνέχεια της ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ζητούν οι Καβαλιώτες από Κελγιώργη (φώτος) Αναρτήθηκε 21 Μαΐου 2024 ΠΗΓΕΣ – Δίπλα στους πληγέντες καλλιεργητές ακτινιδίων ο Μακάριος Λαζαρίδης Αναρτήθηκε 20 Μαΐου 2024 «Ζούμε ανάμεσα σε ιστορικά κτήρια, ας τα φροντίσουμε» προτρέπει το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας Αναρτήθηκε 19 Μαΐου 2024 ΚΑΒΑΛΑ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ στον ΑΚΡΙΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (φώτος) Αναρτήθηκε 10 Μαΐου 2024 Ο Δήμος Θάσου προετοιμάζεται για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών Αναρτήθηκε 10 Μαΐου 2024 Του επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή έκαιγε ξερά χόρτα Αναρτήθηκε 9 Μαΐου 2024 Για τρεις παραστάσεις στην Καβάλα τo λαϊκό μιούζικαλ τσέπης «Μίξερ» Αναρτήθηκε 9 Μαΐου 2024 Στην Καβάλα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Φίλιππος Σαχινίδης Αναρτήθηκε 8 Μαΐου 2024 ΚΑΒΑΛΑ – Οδηγούσε κλεμμένο όχημα Αναρτήθηκε 8 Μαΐου 2024 ΚΑΒΑΛΑ – Θεαματική άνοδος του τουρισμού τις ημέρες του Πάσχα Αναρτήθηκε 7 Μαΐου 2024 Κόμβος ενέργειας η Βόρεια Ελλάδα – Οι 2 νέες μονάδες με 775 εκατ. ευρώ Αναρτήθηκε 25 Απριλίου 2024 ΚΑΒΑΛΑ – Εξιχνιάστηκαν 5 υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων Αναρτήθηκε 25 Απριλίου 2024 Τον συνέλαβε η Ασφάλεια Καβάλας για καλλιέργεια κάνναβης, οπλοκατοχή και πλαστό έγγραφο Αναρτήθηκε 25 Απριλίου 2024 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ – Συνάντηση εργασίας για την διάβρωση ακτών, τους τεχνητούς υγροτόπούς, τις πλημμύρες και την άρδευση Αναρτήθηκε 24 Απριλίου 2024 Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑ – Πέτυχε την 20η σερί νίκη στο τελευταίο ματς για το πρωτάθλημα Αναρτήθηκε 24 Απριλίου 2024 Συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην έκθεση TRAVEL EXPO CYPRUS 2024 Αναρτήθηκε 21 Απριλίου 2024 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – Ήττα στην έδρα του Ερμή Σχηματαρίου με 73-60 Αναρτήθηκε 21 Απριλίου 2024 Γυναίκα χαστούκισε την Βουλευτή Καβάλας της ΝΔ Αγγελική Δεληκάρη! Αναρτήθηκε 20 Απριλίου 2024 Επίσκεψη Φλωριδη στην Καβάλα. Συνάντηση με μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αναρτήθηκε 20 Απριλίου 2024 ΔΡΑΜΑ – Βρήκε κομμένα τα φρένα από ανθρώπινο χέρι – Κινδύνεψαν και τα παιδιά της Αναρτήθηκε 19 Απριλίου 2024 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ – Συζήτηση Δημάρχου με τους επαγγελματίες της Νέας Περάμου για θέματα που τους αφορούν Αναρτήθηκε 17 Απριλίου 2024 ΚΡΗΝΙΔΕΣ – Κινδύνευσαν οι αποθήκες του Δήμου Καβάλας επειδή έβαλε φωτιά σε χόρτα! Αναρτήθηκε 17 Απριλίου 2024 Διευρυμένη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ Αναρτήθηκε 17 Απριλίου 2024 «Καθάρισε» τις προκαταβολές στους πληγέντες σε Διαλεχτό, Αβραμυλιά, Ξεριά και Μυρτόφυτο ο Μακάριος – Δεσμεύτηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αναρτήθηκε 17 Απριλίου 2024 ΚΑΒΑΛΑ – Συλλήψεις δυο ανηλίκων για ναρκωτικά Αναρτήθηκε 15 Απριλίου 2024 Συνάντηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο ενόψει των Ευρωεκλογών Αναρτήθηκε 15 Απριλίου 2024 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να μεριμνήσουν για την αντιπυρική προστασία Αναρτήθηκε 14 Απριλίου 2024 ΘΑΣΟΣ – Στο αυτόφωρο ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση Αναρτήθηκε 14 Απριλίου 2024 Παρουσία της Περιφέρειας ΑΜΘ στην FRESKON – HELEXPO Αναρτήθηκε 14 Απριλίου 2024 Συνάντηση εργασίας Τοψίδη-Μουριάδη για τα έργα που αφορούν την Καβάλα