Radio Neapolis 90.8 ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ – η επαναφορά του ανθρωπίνου γένους στο αρχαίον κάλλος

Αναρτήθηκε στις 23/12/2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ


Χριστούγεννα 2021.-

«ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ… 

η επαναφορά του ανθρωπίνου γένους στο αρχαίον κάλλος» 

«Έσωσε παλαιά τον λαό θαυματουργώντας ο Κύριος, αφού μετέβαλε σε ξηρά το υγρό κύμα της θαλάσσης. Και αφού γεννήθηκε θεληματικά από Κόρη, μάς προσφέρει ευκολοπέραστη την πορεία προς τον ουρανό. Αυτόν δοξάζομε ως ίσο με τον Πατέρα στην θεϊκή ουσία, και με τους ανθρώπους στην ανθρώπινη».

Αυτήν την αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, την αλήθεια της γεννήσεως του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον κόσμο διακηρύττει σήμερα η αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία με τους θεοπνεύστους ύμνους των Χριστουγέννων και τις ιερές ακολουθίες μας, όπως συνθέτει παραπάνω ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (676-749 μ.Χ.). Μιά αλήθεια η οποία μάς άνοιξε τον δρόμο, για τον ουρανό, για την σωτηρία, και για την επαναφορά μας στην ανάσταση και στον «αρχαίο κάλλος» που είχε ο άνθρωπος μόλις δημιουργήθηκε από τον άγιο Τριαδικό Θεό μας, και πριν να υποπέση στο προπατορικό αμάρτημα.

Αυτό άλλωστε το μοναδικό γεγονός για την σωτηρία του ανθρώπου καταγράφει φωτισμένος από το άγιο Πνεύμα και ο άγιος Προφήτης Ησαΐας προφητεύοντας οκτώ αιώνες πριν από την Γέννηση του Χριστού. «Ακούστε, λοιπόν, σείς που ανήκετε στον βασιλικό οίκο του Δαβίδ: Δεν σάς αρκεί που τα βάζετε με τους ανθρώπους; Θέλετε να τα βάλετε και με τον Κύριο; Γι΄ αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σάς δώση ένα σημείο. Η παρθένος θα μείνη έγκυος και θα γεννήση γιό, και θα τού δόσης το όνομα ‘Εμμανουήλ’…»

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης γράφει κατά τον 14ο αιώνα μ.Χ. για την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου:  «Γι΄ αυτό ο Θεός, που κάθεται επάνω στα Χερουβίμ, ευρίσκεται σήμερα ως βρέφος επάνω στη γή, και αυτός πού είναι άθέατος από τα εξαπτέρυγα Σεραφίμ, πού δεν μπορούν να δούν με τεταμένο το βλέμμα όχι μόνο την φύση του, αλλ΄ ούτε την λαμπρότητα της δόξης του, γι΄ αυτό και επισκιάζουν τα μάτια τους με τις πτέρυγες, αυτός βλέπεται αισθητά και υποπίπτει στους σαρκικούς οφθαλμούς αφού έγινε σάρκα, και αυτός πού ορίζει τα πάντα και δεν ορίζεται από κανέναν περιλαμβάνεται σε μία πρόχειρη και μικρή φάτνη. αυτός πού κατέχει και συσφίγγει το πάν μέσα στη χούφτα του περιτυλίσσεται σε μικρά σπάργανα και σφίγγεται με απλά δέματα. αυτός που έχει τον πλούτο των ακενώτων θησαυρών, τέτοια πτωχεία υφίσταται με την θέλησή του, ὠστε ούτε τόπο να μη βρίσκη στο κατάλυμα. γι΄ αυτό και εισέρχεται σε σπήλαιο και μάλιστα την ώρα πού γεννιέται επί της γής, αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό αχρόνως και απαθώς και ανάρχως».

Αλλά και ο άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας στις αρχές του 5ου αιώνος μ.Χ. στον θαυμάσιο λόγο του περί της ενανθρωπήσεως του Κυρίου αναφέρει μεταξύ των άλλων: «Επειδή ο Δημιουργός λυπήθηκε την ιδική μας φύση, πού δεχόταν πόλεμο από τον πονηρό και βαλλόταν με τα δηλητηριασμένα βέλη της αμαρτίας και στελνόταν στον θάνατο, ήλθε σε βοήθεια της εικόνος και κατενίκησε εκείνους πού την πολεμούσαν, ὀχι χρησιμοποιώντας απλώς την θεϊκή δύναμη, ούτε χτυπώντας τους αντιπάλους με την βασιλική εξουσία, ούτε επιστατεύοντας αγγέλους, ούτε παίρνοντας ως συμμάχους του τους αρχαγγέλους, ούτε οπλίζοντας εναντίον των εχθρών κεραυνούς ή αστραπές, ούτε εμφανιζόμενος στη γή με Χερουβίμ και καταδικάζοντας τους αντιδίκους μας, αλλ΄ αφού έγινε ένας από τους ενόχους και πολεμουμένους, και κρύβοντας επιμελώς την μεγαλοπρέπεια της θεότητος με την ευτέλεια της ανθρωπίνης φύσεως, και προαλείφοντας τον άνθρωπο που φαινόταν σε πάλη, και στεφανώνοντάς τον μετά την νίκη. Και από παιδί διδάσκοντας την αρετή και οδηγώντας τον στο ψηλότερο σημείο της δικαιοσύνης και διαφυλάσσοντάς τον αήττητο και απηλλαγμένο από τα βέλη της αμαρτίας, επιτρέποντάς τον όμως να υποστή θάνατο για να ελέγξη την αδικία της αμαρτίας και να καταργήση την δύναμη του θανάτου».

Αυτή την νίκη εναντίον του αιωνίου θανάτου κάθε ανθρώπου προμηνύει η θεία ενσάρκωση τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με αυτήν την δύναμη εναντίον της αμαρτίας οπλίζεται η ανθρωπότης όταν κάθε χριστιανός ορθόδοξος ομολογεί και πιστεύει πλέον των άλλων στο 2ο και στὸ 3ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως : «… Σε ένα Κύριο, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, πού είναι ο μονογενής Υιός τού Θεού Πατέρα, και γεννήθηκε από αυτόν προαιωνίως. Είναι φώς, όπως και ο Πατέρας του. Είναι αληθινός Θεός, επειδή γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα ή κτίσμα τού Θεού, (όπως πιστεύουν διάφοροι αιρετικοί), αλλά έχει την ίδια θεία ουσία με τον Πατέρα (είναι «ομοούσιος»), και τα πάντα δημιουργήθηκαν δια του Υιού. Ο Υιός του Θεού, για την ιδική μας σωτηρία, κατέβηκε από την ουράνια δόξα του στη γή και έλαβε σάρκα όμοια με την ιδική μας από την Παρθένο Μαρία με την ενέργεια του αγίου Πνεύματος. (Έγινε, δηλαδή, άνθρωπος όμοιος σέ όλα με εμάς, εκτός από την αμαρτία και έζησε σε συγκεκριμένο χρόνο επάνω στη γή)…».

Ο Χριστός, αγαπητοί μου, σαρκώθηκε επί τής γής, ώς Θεάνθρωπος, για να μάς λυτρώση από την αμαρτία και την αιωνία καταδίκη, γι΄ αυτό και ο άγιος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο πολιούχος και προστάτης μας, στην προς Ρωμαίους επιστολή του αναφερόμενος στην νέα χριστιανική ζωή μάς διδάσκει : «Συνεπώς, δεν υπάρχει τώρα πιά θέμα καταδίκης, γι΄ αυτούς πού ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζούν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα τού Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μάς ωδήγησε στο χώρο όπου κυριαρχεί το ζωοποιό Πνεύμα και μάς απελευθέρωσε από την κυριαρχία τής αμαρτίας και τού θανάτου. Ο νόμος (τού Μωϋσή), όπως γνωρίζομε, ήταν αδύνατο να εφαρμοσθή εξ αιτίας της ανθρωπίνης αδυναμίας. Γι΄ αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό του, πού για να νικήση την αμαρτία έλαβε σάρκα όμοια με την ιδική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Με αυτό τον τρόπο κατεδίκασε την αμαρτία εκεί ακριβώς πού αυτή εκδηλώνεται. Έτσι, η απαίτηση τού νόμου εκπληρώνεται πιά στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία τού Πνεύματος».

Χριστούγεννα, Χριστιανοί μου, Χριστούγεννα αληθινά, Χριστούγεννα χαρισμένα από τον Θεό για μάς τους αδυνάμους και ταλαιπωρημένους ανθρώπους, Χριστούγεννα φωτισμένα, αγαπημένα, ειρηνικά. Χριστούγεννα όμως στις ημέρες μας, με πόνο, θλίψη, ανέχεια, πείνα, φτώχεια, μοναξιά, πόλεμο, προσφυγιά, αρρώστεια, πανδημία, θάνατο. Χριστούγεννα, δυστυχώς, πλημμυρισμένα από εγκλήματα, διαχωρισμούς, καταστροφικές συμπεριφορές, διχασμένες οικογένειες και κατάκρεουργημένες συνειδήσεις. Χριστούγεννα στον πλανήτη μας, σήμερα 25 Δεκεμβρίου 2021.

Εάν επιθυμούμε πραγματικά σήμερα να έχωμε και να αφήσωμε στην κοινωνία μας και στο μέλλον των παιδιών μας ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ του Χριστού μέσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική ΕΛΛΑΔΑ μας, και στην Ελληνικωτάτη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας, τότε θα πρέπη να αγωνισθούμε όλοι μαζύ ενωμένοι για να αλλάξωμε τα ψεύτικα τα όνειρα τα μεγάλα και τις ψεγαδιασμένες ελπίδες μας, με την οδό, την αλήθεια και την ζωή, (όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός, στο Ευαγγέλιο του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου), καὶ μὲ την εἰρήνη του κόσμου, πού είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, (όπως καταγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του).

Με εγκάρδιες πατρικές

χριστουγεννιάτικες ευχές και ευλογίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ
Αναρτήθηκε 11 Μαΐου 2022 Επίσκεψη του Δημάρχου Καβάλας, Θ. Μουριάδη, στην Έκθεση του 4ου ΕΠΑΛ Καβάλας Αναρτήθηκε 9 Μαΐου 2022 Energean – Νέα ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίουμε την γεώτρηση «Αθηνά» στο Ισραήλ Αναρτήθηκε 9 Μαΐου 2022 Στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΝΔ, Σταυρίδου και Παπαντίδης Αναρτήθηκε 7 Μαΐου 2022 Eγκαίνια της έκθεσης του Συλλόγου Μικρασιατών Καβάλας και του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού «Παιδί και Οικογένεια» Αναρτήθηκε 2 Μαΐου 2022 Ο Βύρωνας, μετά από μια συναρπαστική αναμέτρηση, κέρδισε με 1-0 και αναδείχτηκε κυπελλούχος της ΕΠΣΚ Αναρτήθηκε 2 Μαΐου 2022 Εκοιμήθη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας Παύλος Αναρτήθηκε 20 Απριλίου 2022 ΚΑΒΑΛΑ – Μια καλή πράξη από τον Χρήστο Γάκη Αναρτήθηκε 20 Απριλίου 2022 ΚΑΒΑΛΑ – Η Energean στο πλευρό της ενορίας Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Αναρτήθηκε 19 Απριλίου 2022 Δήμαρχος Καβάλας – Αδοντες και Ψάλοντες: «Τούτη η Άνοιξη είναι διαφορετική θα τη ντύσουμε με μουσικές, μήπως και την κρατήσουμε περισσότερο…» Αναρτήθηκε 17 Απριλίου 2022 Πασχαλινές ευχές μέσα από τη «Ν» Αναρτήθηκε 11 Απριλίου 2022 Το Δημόσιο ΙΕΚ Καβάλας συμμετέχει στο Πρόγραμμα «ZOOM MEDIA» Αναρτήθηκε 10 Απριλίου 2022 Η ανακοίνωση της ENERGEAN για το περιστατικό της πυρκαγιάς Αναρτήθηκε 8 Απριλίου 2022 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ – Ο άνθρωπος του Προέδρου στην Καβάλα Αναρτήθηκε 7 Απριλίου 2022 ΚΑΒΑΛΑ – Τηγανόλαδα και όχι μόνο για ανακύκλωση χύθηκαν στο δρόμο Αναρτήθηκε 6 Απριλίου 2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – Διάλογος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος κατά την εκτέλεση εργασιών Αναρτήθηκε 4 Απριλίου 2022 Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας: «Ανησυχώ για τα ολοένα και αυξανόμενα περιστατικά κακοποίησης γυναικών» Αναρτήθηκε 29 Μαρτίου 2022 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ύψους 6,4 εκ. € χρηματοδοτεί η Περιφέρεια ΑΜΘ στο Σουφλί Αναρτήθηκε 21 Μαρτίου 2022 Μεγάλες διακρίσεις για τους αθλητές του ΟΚΑΚ στον Παπαχρηστίδειο Δρόμο Αναρτήθηκε 18 Μαρτίου 2022 Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας: «Κανονικά η παρέλαση την 25η Μαρτίου 2022» Αναρτήθηκε 18 Μαρτίου 2022 ΚΑΒΑΛΑ – Ενημέρωση Πασχαλίδη για το αγροτικό πετρέλαιο Αναρτήθηκε 17 Μαρτίου 2022 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – «Εἰρήνην τῷ κόσμῳ σου δώρησαι» Αναρτήθηκε 14 Μαρτίου 2022 Το Γυμνάσιο Κεραμωτής στην πόλη Paredes της Πορτογαλίας Αναρτήθηκε 13 Μαρτίου 2022 ΦΑΝΑΡΙ – Κυριακή της Ορθοδοξίας – Δίπλα στον Πρωθυπουργό ο Γιώργος Καλαντζής Αναρτήθηκε 9 Μαρτίου 2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ – Αυτές είναι οι 20 γυναίκες που ξεχώρισαν για τη δράση τους Αναρτήθηκε 28 Φεβρουαρίου 2022 ΔΡΑΜΑ – Τα βραβευμένα κρασιά της ταξιδεύουν στα πέρατα του κόσμου Αναρτήθηκε 25 Φεβρουαρίου 2022 Nα ονομαστεί δρόμος της πόλης σε οδό Καβαλιώτισσας Καπνεργάτριας Αναρτήθηκε 19 Φεβρουαρίου 2022 Συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με την Επιτετραμμένη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα Αναρτήθηκε 14 Φεβρουαρίου 2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – 10 εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι μαζί με τον γαλάζιο Καλαντζή Αναρτήθηκε 10 Φεβρουαρίου 2022 ΟΕΒΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – Βαριές κουβέντες για τον Πρόεδρο από το δεξί του χέρι Αναρτήθηκε 31 Ιανουαρίου 2022 Ενωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας: «Ας φροντίσει η Υγειονομική Περιφέρεια να στηρίξει με ρεαλισμό τα γειτονικά Νοσοκομεία» Αναρτήθηκε 29 Ιανουαρίου 2022 ΕΛΙΑ – Σύμβολο ειρήνης, σοφίας, γονιμότητας, ευημερίας, τύχης, νίκης Αναρτήθηκε 29 Ιανουαρίου 2022 Αγαπητέ κύριε Haditaghi,με λένε Ανθή Καραγιάννη και το γήπεδο της Καβάλας πήρε το όνομα μου… Αναρτήθηκε 22 Ιανουαρίου 2022 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ -Το σβήσιμο των πυρσών και τα θέματα ασφαλείας Αναρτήθηκε 19 Ιανουαρίου 2022 ΑμεΑ Ν. Καβάλας – Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Λ. Παππά