Radio Neapolis 90.8 ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ – η επαναφορά του ανθρωπίνου γένους στο αρχαίον κάλλος

Αναρτήθηκε στις 23/12/2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ


Χριστούγεννα 2021.-

«ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ… 

η επαναφορά του ανθρωπίνου γένους στο αρχαίον κάλλος» 

«Έσωσε παλαιά τον λαό θαυματουργώντας ο Κύριος, αφού μετέβαλε σε ξηρά το υγρό κύμα της θαλάσσης. Και αφού γεννήθηκε θεληματικά από Κόρη, μάς προσφέρει ευκολοπέραστη την πορεία προς τον ουρανό. Αυτόν δοξάζομε ως ίσο με τον Πατέρα στην θεϊκή ουσία, και με τους ανθρώπους στην ανθρώπινη».

Αυτήν την αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, την αλήθεια της γεννήσεως του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον κόσμο διακηρύττει σήμερα η αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία με τους θεοπνεύστους ύμνους των Χριστουγέννων και τις ιερές ακολουθίες μας, όπως συνθέτει παραπάνω ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (676-749 μ.Χ.). Μιά αλήθεια η οποία μάς άνοιξε τον δρόμο, για τον ουρανό, για την σωτηρία, και για την επαναφορά μας στην ανάσταση και στον «αρχαίο κάλλος» που είχε ο άνθρωπος μόλις δημιουργήθηκε από τον άγιο Τριαδικό Θεό μας, και πριν να υποπέση στο προπατορικό αμάρτημα.

Αυτό άλλωστε το μοναδικό γεγονός για την σωτηρία του ανθρώπου καταγράφει φωτισμένος από το άγιο Πνεύμα και ο άγιος Προφήτης Ησαΐας προφητεύοντας οκτώ αιώνες πριν από την Γέννηση του Χριστού. «Ακούστε, λοιπόν, σείς που ανήκετε στον βασιλικό οίκο του Δαβίδ: Δεν σάς αρκεί που τα βάζετε με τους ανθρώπους; Θέλετε να τα βάλετε και με τον Κύριο; Γι΄ αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σάς δώση ένα σημείο. Η παρθένος θα μείνη έγκυος και θα γεννήση γιό, και θα τού δόσης το όνομα ‘Εμμανουήλ’…»

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης γράφει κατά τον 14ο αιώνα μ.Χ. για την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου:  «Γι΄ αυτό ο Θεός, που κάθεται επάνω στα Χερουβίμ, ευρίσκεται σήμερα ως βρέφος επάνω στη γή, και αυτός πού είναι άθέατος από τα εξαπτέρυγα Σεραφίμ, πού δεν μπορούν να δούν με τεταμένο το βλέμμα όχι μόνο την φύση του, αλλ΄ ούτε την λαμπρότητα της δόξης του, γι΄ αυτό και επισκιάζουν τα μάτια τους με τις πτέρυγες, αυτός βλέπεται αισθητά και υποπίπτει στους σαρκικούς οφθαλμούς αφού έγινε σάρκα, και αυτός πού ορίζει τα πάντα και δεν ορίζεται από κανέναν περιλαμβάνεται σε μία πρόχειρη και μικρή φάτνη. αυτός πού κατέχει και συσφίγγει το πάν μέσα στη χούφτα του περιτυλίσσεται σε μικρά σπάργανα και σφίγγεται με απλά δέματα. αυτός που έχει τον πλούτο των ακενώτων θησαυρών, τέτοια πτωχεία υφίσταται με την θέλησή του, ὠστε ούτε τόπο να μη βρίσκη στο κατάλυμα. γι΄ αυτό και εισέρχεται σε σπήλαιο και μάλιστα την ώρα πού γεννιέται επί της γής, αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό αχρόνως και απαθώς και ανάρχως».

Αλλά και ο άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας στις αρχές του 5ου αιώνος μ.Χ. στον θαυμάσιο λόγο του περί της ενανθρωπήσεως του Κυρίου αναφέρει μεταξύ των άλλων: «Επειδή ο Δημιουργός λυπήθηκε την ιδική μας φύση, πού δεχόταν πόλεμο από τον πονηρό και βαλλόταν με τα δηλητηριασμένα βέλη της αμαρτίας και στελνόταν στον θάνατο, ήλθε σε βοήθεια της εικόνος και κατενίκησε εκείνους πού την πολεμούσαν, ὀχι χρησιμοποιώντας απλώς την θεϊκή δύναμη, ούτε χτυπώντας τους αντιπάλους με την βασιλική εξουσία, ούτε επιστατεύοντας αγγέλους, ούτε παίρνοντας ως συμμάχους του τους αρχαγγέλους, ούτε οπλίζοντας εναντίον των εχθρών κεραυνούς ή αστραπές, ούτε εμφανιζόμενος στη γή με Χερουβίμ και καταδικάζοντας τους αντιδίκους μας, αλλ΄ αφού έγινε ένας από τους ενόχους και πολεμουμένους, και κρύβοντας επιμελώς την μεγαλοπρέπεια της θεότητος με την ευτέλεια της ανθρωπίνης φύσεως, και προαλείφοντας τον άνθρωπο που φαινόταν σε πάλη, και στεφανώνοντάς τον μετά την νίκη. Και από παιδί διδάσκοντας την αρετή και οδηγώντας τον στο ψηλότερο σημείο της δικαιοσύνης και διαφυλάσσοντάς τον αήττητο και απηλλαγμένο από τα βέλη της αμαρτίας, επιτρέποντάς τον όμως να υποστή θάνατο για να ελέγξη την αδικία της αμαρτίας και να καταργήση την δύναμη του θανάτου».

Αυτή την νίκη εναντίον του αιωνίου θανάτου κάθε ανθρώπου προμηνύει η θεία ενσάρκωση τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με αυτήν την δύναμη εναντίον της αμαρτίας οπλίζεται η ανθρωπότης όταν κάθε χριστιανός ορθόδοξος ομολογεί και πιστεύει πλέον των άλλων στο 2ο και στὸ 3ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως : «… Σε ένα Κύριο, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, πού είναι ο μονογενής Υιός τού Θεού Πατέρα, και γεννήθηκε από αυτόν προαιωνίως. Είναι φώς, όπως και ο Πατέρας του. Είναι αληθινός Θεός, επειδή γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα ή κτίσμα τού Θεού, (όπως πιστεύουν διάφοροι αιρετικοί), αλλά έχει την ίδια θεία ουσία με τον Πατέρα (είναι «ομοούσιος»), και τα πάντα δημιουργήθηκαν δια του Υιού. Ο Υιός του Θεού, για την ιδική μας σωτηρία, κατέβηκε από την ουράνια δόξα του στη γή και έλαβε σάρκα όμοια με την ιδική μας από την Παρθένο Μαρία με την ενέργεια του αγίου Πνεύματος. (Έγινε, δηλαδή, άνθρωπος όμοιος σέ όλα με εμάς, εκτός από την αμαρτία και έζησε σε συγκεκριμένο χρόνο επάνω στη γή)…».

Ο Χριστός, αγαπητοί μου, σαρκώθηκε επί τής γής, ώς Θεάνθρωπος, για να μάς λυτρώση από την αμαρτία και την αιωνία καταδίκη, γι΄ αυτό και ο άγιος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο πολιούχος και προστάτης μας, στην προς Ρωμαίους επιστολή του αναφερόμενος στην νέα χριστιανική ζωή μάς διδάσκει : «Συνεπώς, δεν υπάρχει τώρα πιά θέμα καταδίκης, γι΄ αυτούς πού ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζούν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα τού Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μάς ωδήγησε στο χώρο όπου κυριαρχεί το ζωοποιό Πνεύμα και μάς απελευθέρωσε από την κυριαρχία τής αμαρτίας και τού θανάτου. Ο νόμος (τού Μωϋσή), όπως γνωρίζομε, ήταν αδύνατο να εφαρμοσθή εξ αιτίας της ανθρωπίνης αδυναμίας. Γι΄ αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό του, πού για να νικήση την αμαρτία έλαβε σάρκα όμοια με την ιδική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Με αυτό τον τρόπο κατεδίκασε την αμαρτία εκεί ακριβώς πού αυτή εκδηλώνεται. Έτσι, η απαίτηση τού νόμου εκπληρώνεται πιά στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία τού Πνεύματος».

Χριστούγεννα, Χριστιανοί μου, Χριστούγεννα αληθινά, Χριστούγεννα χαρισμένα από τον Θεό για μάς τους αδυνάμους και ταλαιπωρημένους ανθρώπους, Χριστούγεννα φωτισμένα, αγαπημένα, ειρηνικά. Χριστούγεννα όμως στις ημέρες μας, με πόνο, θλίψη, ανέχεια, πείνα, φτώχεια, μοναξιά, πόλεμο, προσφυγιά, αρρώστεια, πανδημία, θάνατο. Χριστούγεννα, δυστυχώς, πλημμυρισμένα από εγκλήματα, διαχωρισμούς, καταστροφικές συμπεριφορές, διχασμένες οικογένειες και κατάκρεουργημένες συνειδήσεις. Χριστούγεννα στον πλανήτη μας, σήμερα 25 Δεκεμβρίου 2021.

Εάν επιθυμούμε πραγματικά σήμερα να έχωμε και να αφήσωμε στην κοινωνία μας και στο μέλλον των παιδιών μας ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ του Χριστού μέσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική ΕΛΛΑΔΑ μας, και στην Ελληνικωτάτη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας, τότε θα πρέπη να αγωνισθούμε όλοι μαζύ ενωμένοι για να αλλάξωμε τα ψεύτικα τα όνειρα τα μεγάλα και τις ψεγαδιασμένες ελπίδες μας, με την οδό, την αλήθεια και την ζωή, (όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός, στο Ευαγγέλιο του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου), καὶ μὲ την εἰρήνη του κόσμου, πού είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, (όπως καταγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του).

Με εγκάρδιες πατρικές

χριστουγεννιάτικες ευχές και ευλογίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ
Αναρτήθηκε 22 Μαΐου 2023 Nέο πρόγραμμα δημιουργίας 1.000 νέων θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αναρτήθηκε 22 Μαΐου 2023 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Ευχαριστώ τους συμπατριώτες μου που με στήριξαν» Αναρτήθηκε 22 Μαΐου 2023 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ – Ένα ισόβιο ευχαριστώ προς όλους για την εμπιστοσύνη τους Αναρτήθηκε 22 Μαΐου 2023 ΚΑΒΑΛΑ – ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – Έσπασε τα ρεκόρ σταυρών 3 πρώην Υπουργών Τιμοσίδη Τσακλίδη και Καλαντζή Αναρτήθηκε 20 Μαΐου 2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – Ανάπλαση της πλατείας στο σχολείο Ποταμουδίων Αναρτήθηκε 20 Μαΐου 2023 Το 1ο Παιδικό Φεστιβάλ «Παίζω, Μαθαίνω, Δημιουργώ» διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αναρτήθηκε 20 Μαΐου 2023 ΚΑΒΑΛΑ – ΠΛΑΖ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ: «Έτσι απαντάμε στο κυνηγητό από κάποιους που θέλουν να κλείσει η πλαζ η να μπει εισητήριο» Αναρτήθηκε 19 Μαΐου 2023 Κεντρική προεκλογική ομιλία της Τάνιας Ελευθεριάδου Αναρτήθηκε 18 Μαΐου 2023 Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Finn Masters 2023 στα νερά του κόλπου της Νέας Ηρακλείτσας Αναρτήθηκε 18 Μαΐου 2023 Το εορταστικό πρόγραμμα της επετείου μνήμης της Ισαποστόλου Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας Αναρτήθηκε 18 Μαΐου 2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – Παραδόθηκε το αναβαθμισμένο Κλειστό Γυμναστήριο του Αμυγδαλεώνα Αναρτήθηκε 18 Μαΐου 2023 Ε.Π.Σ.Καβάλας – Με ψηλά το κεφάλι «αποχαιρέτησε» η μικτή ομάδα Κ-16 Αναρτήθηκε 17 Μαΐου 2023 Ο Θεόδωρος Μουριάδης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του Δήμου Καβάλας στον τομέα του περιβάλλοντος Αναρτήθηκε 17 Μαΐου 2023 Τετραήμερο φεστιβάλ παιχνιδιού αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Αναρτήθηκε 16 Μαΐου 2023 Προσκλητήριο μήνυμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου κ.κ. Στεφάνου για την εορτή της Αγίας Λυδίας Αναρτήθηκε 15 Μαΐου 2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – Ενημέρωση Χρήστου Μέτιου για την πρόοδο των έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αναρτήθηκε 15 Μαΐου 2023 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Οι αλήθειες για την σωτηρία μας Αναρτήθηκε 14 Μαΐου 2023 Μακάριος Λαζαρίδης: «15 απινιδωτές σε όλη την Καβάλα, μια προσφορά ζωής στους συμπολίτες μου» Αναρτήθηκε 14 Μαΐου 2023 Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις Μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Αναρτήθηκε 11 Μαΐου 2023 Α.Ο.Καβάλα – Μια νέα εποχή με επικεφαλής τον επιχειρηματία Γιάννη Διαμαντίδη Αναρτήθηκε 11 Μαΐου 2023 «Tεράστιο πολιτικό και ηθικό ζήτημα» υφίσταται για τον Τοψίδη σύμφωνα με την παράταξη της Νέας Περιφερειακής Αναγέννησης Αναρτήθηκε 11 Μαΐου 2023 ΚΑΒΑΛΑ – Άμεση επέμβαση της ΔΕΥΑΚ μετά απο μεταμεσονύχτια βλάβη Αναρτήθηκε 10 Μαΐου 2023 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – Η Μαίρη σε δύο αναπτυξιακούς άξονες – Πολιτισμός & Τουρισμός για την Καβάλα Αναρτήθηκε 10 Μαΐου 2023 ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Δίπλα σε κάθε Καβαλιώτισσα και Καβαλιώτη… «γνωρίζω και μπορώ να προσφέρω» Αναρτήθηκε 10 Μαΐου 2023 Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – Πρεμιέρα στα playoffs με ήττα του ενός καλαθιού Αναρτήθηκε 10 Μαΐου 2023 Εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης Αναρτήθηκε 10 Μαΐου 2023 Τιμή για την Καβάλα το ότι επιλέχθηκε για το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Special Olympics Hellas» Αναρτήθηκε 10 Μαΐου 2023 Ε.Π.Σ.Καβάλας – Βύρωνας και Άρης Πηγών στον τελικό του Κυπέλλου την Κυριακή Αναρτήθηκε 10 Μαΐου 2023 ΜΑΚΑΡΙΟΣ – Στα σταφυλοχώρια του Παγγαίου με τους αγρότες (Μεγάλο τραπέζι για το καλοσώρισμα) Αναρτήθηκε 9 Μαΐου 2023 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – Εκατοντάδες ετεροδημότες & υποστηρικτές της Ν.Δ. ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του στη Θεσσαλονίκη Αναρτήθηκε 9 Μαΐου 2023 Tο Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας εκσυγχρονίζεται με νέες υπηρεσίες Αναρτήθηκε 8 Μαΐου 2023 ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Η ισορροπημένη διατροφή των παιδιών μας γεννά πρωταθλητές – κάθε παιδί είναι διατροφικά μοναδικό Αναρτήθηκε 8 Μαΐου 2023 Η Καβάλα 19ος σταθμός του Αναπτυξιακού Προγράμματος Special Olympics Hellas Αναρτήθηκε 8 Μαΐου 2023 ΚΑΒΑΛΑ – Σύλληψη ύστερα απο καταδίωξη