Radio Neapolis 90.8 ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ – η επαναφορά του ανθρωπίνου γένους στο αρχαίον κάλλος

Αναρτήθηκε στις 23/12/2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ


Χριστούγεννα 2021.-

«ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ… 

η επαναφορά του ανθρωπίνου γένους στο αρχαίον κάλλος» 

«Έσωσε παλαιά τον λαό θαυματουργώντας ο Κύριος, αφού μετέβαλε σε ξηρά το υγρό κύμα της θαλάσσης. Και αφού γεννήθηκε θεληματικά από Κόρη, μάς προσφέρει ευκολοπέραστη την πορεία προς τον ουρανό. Αυτόν δοξάζομε ως ίσο με τον Πατέρα στην θεϊκή ουσία, και με τους ανθρώπους στην ανθρώπινη».

Αυτήν την αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, την αλήθεια της γεννήσεως του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον κόσμο διακηρύττει σήμερα η αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία με τους θεοπνεύστους ύμνους των Χριστουγέννων και τις ιερές ακολουθίες μας, όπως συνθέτει παραπάνω ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (676-749 μ.Χ.). Μιά αλήθεια η οποία μάς άνοιξε τον δρόμο, για τον ουρανό, για την σωτηρία, και για την επαναφορά μας στην ανάσταση και στον «αρχαίο κάλλος» που είχε ο άνθρωπος μόλις δημιουργήθηκε από τον άγιο Τριαδικό Θεό μας, και πριν να υποπέση στο προπατορικό αμάρτημα.

Αυτό άλλωστε το μοναδικό γεγονός για την σωτηρία του ανθρώπου καταγράφει φωτισμένος από το άγιο Πνεύμα και ο άγιος Προφήτης Ησαΐας προφητεύοντας οκτώ αιώνες πριν από την Γέννηση του Χριστού. «Ακούστε, λοιπόν, σείς που ανήκετε στον βασιλικό οίκο του Δαβίδ: Δεν σάς αρκεί που τα βάζετε με τους ανθρώπους; Θέλετε να τα βάλετε και με τον Κύριο; Γι΄ αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σάς δώση ένα σημείο. Η παρθένος θα μείνη έγκυος και θα γεννήση γιό, και θα τού δόσης το όνομα ‘Εμμανουήλ’…»

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης γράφει κατά τον 14ο αιώνα μ.Χ. για την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου:  «Γι΄ αυτό ο Θεός, που κάθεται επάνω στα Χερουβίμ, ευρίσκεται σήμερα ως βρέφος επάνω στη γή, και αυτός πού είναι άθέατος από τα εξαπτέρυγα Σεραφίμ, πού δεν μπορούν να δούν με τεταμένο το βλέμμα όχι μόνο την φύση του, αλλ΄ ούτε την λαμπρότητα της δόξης του, γι΄ αυτό και επισκιάζουν τα μάτια τους με τις πτέρυγες, αυτός βλέπεται αισθητά και υποπίπτει στους σαρκικούς οφθαλμούς αφού έγινε σάρκα, και αυτός πού ορίζει τα πάντα και δεν ορίζεται από κανέναν περιλαμβάνεται σε μία πρόχειρη και μικρή φάτνη. αυτός πού κατέχει και συσφίγγει το πάν μέσα στη χούφτα του περιτυλίσσεται σε μικρά σπάργανα και σφίγγεται με απλά δέματα. αυτός που έχει τον πλούτο των ακενώτων θησαυρών, τέτοια πτωχεία υφίσταται με την θέλησή του, ὠστε ούτε τόπο να μη βρίσκη στο κατάλυμα. γι΄ αυτό και εισέρχεται σε σπήλαιο και μάλιστα την ώρα πού γεννιέται επί της γής, αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό αχρόνως και απαθώς και ανάρχως».

Αλλά και ο άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας στις αρχές του 5ου αιώνος μ.Χ. στον θαυμάσιο λόγο του περί της ενανθρωπήσεως του Κυρίου αναφέρει μεταξύ των άλλων: «Επειδή ο Δημιουργός λυπήθηκε την ιδική μας φύση, πού δεχόταν πόλεμο από τον πονηρό και βαλλόταν με τα δηλητηριασμένα βέλη της αμαρτίας και στελνόταν στον θάνατο, ήλθε σε βοήθεια της εικόνος και κατενίκησε εκείνους πού την πολεμούσαν, ὀχι χρησιμοποιώντας απλώς την θεϊκή δύναμη, ούτε χτυπώντας τους αντιπάλους με την βασιλική εξουσία, ούτε επιστατεύοντας αγγέλους, ούτε παίρνοντας ως συμμάχους του τους αρχαγγέλους, ούτε οπλίζοντας εναντίον των εχθρών κεραυνούς ή αστραπές, ούτε εμφανιζόμενος στη γή με Χερουβίμ και καταδικάζοντας τους αντιδίκους μας, αλλ΄ αφού έγινε ένας από τους ενόχους και πολεμουμένους, και κρύβοντας επιμελώς την μεγαλοπρέπεια της θεότητος με την ευτέλεια της ανθρωπίνης φύσεως, και προαλείφοντας τον άνθρωπο που φαινόταν σε πάλη, και στεφανώνοντάς τον μετά την νίκη. Και από παιδί διδάσκοντας την αρετή και οδηγώντας τον στο ψηλότερο σημείο της δικαιοσύνης και διαφυλάσσοντάς τον αήττητο και απηλλαγμένο από τα βέλη της αμαρτίας, επιτρέποντάς τον όμως να υποστή θάνατο για να ελέγξη την αδικία της αμαρτίας και να καταργήση την δύναμη του θανάτου».

Αυτή την νίκη εναντίον του αιωνίου θανάτου κάθε ανθρώπου προμηνύει η θεία ενσάρκωση τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με αυτήν την δύναμη εναντίον της αμαρτίας οπλίζεται η ανθρωπότης όταν κάθε χριστιανός ορθόδοξος ομολογεί και πιστεύει πλέον των άλλων στο 2ο και στὸ 3ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως : «… Σε ένα Κύριο, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, πού είναι ο μονογενής Υιός τού Θεού Πατέρα, και γεννήθηκε από αυτόν προαιωνίως. Είναι φώς, όπως και ο Πατέρας του. Είναι αληθινός Θεός, επειδή γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα ή κτίσμα τού Θεού, (όπως πιστεύουν διάφοροι αιρετικοί), αλλά έχει την ίδια θεία ουσία με τον Πατέρα (είναι «ομοούσιος»), και τα πάντα δημιουργήθηκαν δια του Υιού. Ο Υιός του Θεού, για την ιδική μας σωτηρία, κατέβηκε από την ουράνια δόξα του στη γή και έλαβε σάρκα όμοια με την ιδική μας από την Παρθένο Μαρία με την ενέργεια του αγίου Πνεύματος. (Έγινε, δηλαδή, άνθρωπος όμοιος σέ όλα με εμάς, εκτός από την αμαρτία και έζησε σε συγκεκριμένο χρόνο επάνω στη γή)…».

Ο Χριστός, αγαπητοί μου, σαρκώθηκε επί τής γής, ώς Θεάνθρωπος, για να μάς λυτρώση από την αμαρτία και την αιωνία καταδίκη, γι΄ αυτό και ο άγιος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο πολιούχος και προστάτης μας, στην προς Ρωμαίους επιστολή του αναφερόμενος στην νέα χριστιανική ζωή μάς διδάσκει : «Συνεπώς, δεν υπάρχει τώρα πιά θέμα καταδίκης, γι΄ αυτούς πού ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζούν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα τού Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μάς ωδήγησε στο χώρο όπου κυριαρχεί το ζωοποιό Πνεύμα και μάς απελευθέρωσε από την κυριαρχία τής αμαρτίας και τού θανάτου. Ο νόμος (τού Μωϋσή), όπως γνωρίζομε, ήταν αδύνατο να εφαρμοσθή εξ αιτίας της ανθρωπίνης αδυναμίας. Γι΄ αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό του, πού για να νικήση την αμαρτία έλαβε σάρκα όμοια με την ιδική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Με αυτό τον τρόπο κατεδίκασε την αμαρτία εκεί ακριβώς πού αυτή εκδηλώνεται. Έτσι, η απαίτηση τού νόμου εκπληρώνεται πιά στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία τού Πνεύματος».

Χριστούγεννα, Χριστιανοί μου, Χριστούγεννα αληθινά, Χριστούγεννα χαρισμένα από τον Θεό για μάς τους αδυνάμους και ταλαιπωρημένους ανθρώπους, Χριστούγεννα φωτισμένα, αγαπημένα, ειρηνικά. Χριστούγεννα όμως στις ημέρες μας, με πόνο, θλίψη, ανέχεια, πείνα, φτώχεια, μοναξιά, πόλεμο, προσφυγιά, αρρώστεια, πανδημία, θάνατο. Χριστούγεννα, δυστυχώς, πλημμυρισμένα από εγκλήματα, διαχωρισμούς, καταστροφικές συμπεριφορές, διχασμένες οικογένειες και κατάκρεουργημένες συνειδήσεις. Χριστούγεννα στον πλανήτη μας, σήμερα 25 Δεκεμβρίου 2021.

Εάν επιθυμούμε πραγματικά σήμερα να έχωμε και να αφήσωμε στην κοινωνία μας και στο μέλλον των παιδιών μας ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ του Χριστού μέσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική ΕΛΛΑΔΑ μας, και στην Ελληνικωτάτη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας, τότε θα πρέπη να αγωνισθούμε όλοι μαζύ ενωμένοι για να αλλάξωμε τα ψεύτικα τα όνειρα τα μεγάλα και τις ψεγαδιασμένες ελπίδες μας, με την οδό, την αλήθεια και την ζωή, (όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός, στο Ευαγγέλιο του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου), καὶ μὲ την εἰρήνη του κόσμου, πού είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, (όπως καταγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του).

Με εγκάρδιες πατρικές

χριστουγεννιάτικες ευχές και ευλογίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ
Αναρτήθηκε 22 Ιανουαρίου 2022 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ -Το σβήσιμο των πυρσών και τα θέματα ασφαλείας Αναρτήθηκε 19 Ιανουαρίου 2022 ΑμεΑ Ν. Καβάλας – Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Λ. Παππά Αναρτήθηκε 19 Ιανουαρίου 2022 Συνάντηση Τάκη Αγγελίδη με το νέο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αναρτήθηκε 15 Ιανουαρίου 2022 ΚΑΒΑΛΑ – Επιτήδειοι τον εξαπάτησαν και του πήραν 8.300 Ευρώ!!! Αναρτήθηκε 12 Ιανουαρίου 2022 ΚΑΒΑΛΑ – Έφυγε ο Καρράς που ομόρφαινε τις νύχτες μας Αναρτήθηκε 9 Ιανουαρίου 2022 Η δήλωση του επανεκλεγέντα Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, Χρήστου Παπαθεοδώρου Αναρτήθηκε 4 Ιανουαρίου 2022 Ο Μουριάδης μαζί με το Βρεττό στο Παράρτημα Προστασίας παιδιού Καβάλας Αναρτήθηκε 4 Ιανουαρίου 2022 Είναι τρελλός…είναι τρελλός ο ΙρανοΚαναδός!!! Αναρτήθηκε 23 Δεκεμβρίου 2021 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ – η επαναφορά του ανθρωπίνου γένους στο αρχαίον κάλλος Αναρτήθηκε 17 Δεκεμβρίου 2021 Δήμαρχος Καβάλας: «Ο Δήμος μας στον ευρωπαϊκό χάρτη εκπαίδευσης πιλότων» Αναρτήθηκε 15 Δεκεμβρίου 2021 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – Θέατρο παραλόγου…η ENERGEAN παίρνει 100εκατ. κορωνοενίσχυση και αφήνει την αγορά της Καβάλας χωρίς cent! Αναρτήθηκε 8 Δεκεμβρίου 2021 O Aετός Ορφανού ευχαριστεί την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ Αναρτήθηκε 8 Δεκεμβρίου 2021 Δήμος Νέστου – Ασφαλτοστρώσεις στην Πέρνη Αναρτήθηκε 8 Δεκεμβρίου 2021 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ ΚΑΒΑΛΑ – ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ Αναρτήθηκε 8 Δεκεμβρίου 2021 Πέθανε ο Πομάκος δημοσιογράφος, συγγραφέας και υπερασπιστής των εθνικών ιδεών και της Πομακικής γλώσσας, Σεμπαεδήν Καραχότζα Αναρτήθηκε 7 Δεκεμβρίου 2021 ΚΑΒΑΛΑ – Παράρτημα Προστασίας Παιδιού – Βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια από τη νέα Πρόεδρο των Προυσαλιωτών Αναρτήθηκε 30 Νοεμβρίου 2021 Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας θα υπάρχουν Εκλογικά Κέντρα στα κάτωθι σημεία… Αναρτήθηκε 20 Νοεμβρίου 2021 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – Μαύρα Χριστούγεννα για τους εργαζομένους (Βγαίνουν σε διαθεσιμότητα…) Αναρτήθηκε 15 Νοεμβρίου 2021 ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – Η ENERGEAN μηνύει εργαζομένους, και εγκαταλείπει το «Νέο Πρίνο» Αναρτήθηκε 14 Νοεμβρίου 2021 Θεσσαλονίκη – Γλέντι με Καρρά και ένα βουνό λουλούδια στη πίστα (φώτο) Αναρτήθηκε 10 Νοεμβρίου 2021 Alexander Haditaghi: «Αυτοί είναι που στάθηκαν δίπλα στον ΑΟΚ, δέχθηκαν πόλεμο και δεν λύγισαν» Αναρτήθηκε 4 Νοεμβρίου 2021 ΔΕΕΠ ΝΔ Καβάλας – Εκμετάλλευση του πόνου, από τον ΣΥΡΙΖΑ Αναρτήθηκε 4 Νοεμβρίου 2021 Συμμετοχή του Δήμου Θάσου στην 36η Philoxenia 2021 Αναρτήθηκε 2 Νοεμβρίου 2021 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ !!!ΕNERGEAN ΟIL&GAS – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ Αναρτήθηκε 1 Νοεμβρίου 2021 Εγινε παππούς ο Γιώργος Καλαντζής – Θεοδώρα το όνομα της πρώτης του εγγονής Αναρτήθηκε 29 Οκτωβρίου 2021 Δωρεάν Rapid Test στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου «Γεώργιος Παυλίδης» της ΠΕ Καβάλας Αναρτήθηκε 28 Οκτωβρίου 2021 ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ – Θερμές ευχές Αγγελίδη σε Ιωσηφίδου και Κουφατζή Αναρτήθηκε 25 Οκτωβρίου 2021 Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάζει την εικαστική, καλλιτεχνική έκθεση με θέμα: «Ταξίδι σε 3 Δήμους Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα» Αναρτήθηκε 22 Οκτωβρίου 2021 2,1 εκ. € από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς ΑΜΘ στην ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ Αναρτήθηκε 5 Οκτωβρίου 2021 Αυξάνεται η χρηματοδότηση της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού εξοπλισμού του ΔΠΘ κατά 1.5 εκατ. ευρώ Αναρτήθηκε 29 Σεπτεμβρίου 2021 Στο κόκκινο παραμένουν οι ΠΕ Καστοριάς, Δράμας, Ημαθίας, Ξάνθης, Πιερίας, Πέλλας και Καβάλας Αναρτήθηκε 28 Σεπτεμβρίου 2021 ΚΑΒΑΛΑ – Επιδειξίας ολόγυμνος μπαίνει σε αυλές στον Αμυγδαλεώνα Αναρτήθηκε 24 Σεπτεμβρίου 2021 Προχωράει το έργο της αναβάθμισης του Γυμνασίου – Λυκείου Κρηνίδων Αναρτήθηκε 20 Σεπτεμβρίου 2021 ΚΑΒΑΛΑ – Έπιασαν «πάτο» οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της FRAPORT