Τώρα

 • Επιλεγμένη Μουσκή
Radio Neapolis 90.8 ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

40 θέματα στην ημερήσια διάταξη τη Δευτέρα

Αναρτήθηκε στις 29/11/2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας τη Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019, στις 19.00,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 19η  αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2019.
 2. Διαγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους  λόγω παραγραφής.
 3. Ετήσια εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2020.
 4. Εισήγηση επί της από υπ’αριθ. πρωτ. 25971/2019) αιτήσεως του Ρ. Α. του Χ., υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας, για παροχή νομικής υποστήριξης κατ’αρθ.51 του Ν.3979/2011 όπως ισχύει. Δικαστήριο: Τριμελές Πλημ/κείο Καβάλας. Δικάσιμος: 12.12.2019.
 5. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
 6. Επιστροφή προνοιακών επιδομάτων.
 7. Τροποποίηση Κανονισμού Χρήσης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας.
 8. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 491/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και λήψη νέας ως προς τον ορισμό του δεύτερου τακτικού μέλους που θα συμμετέχει στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας.
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση Επιτροπής για τη αξιολόγηση-χορήγηση-ανανέωση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση της Πράξης «Αποκατάσταση κτιρίων στο Χερσαίο Τείχος και προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων» και ορισμός μέλους με τον αναπληρωματικό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευές κρασπεδόρειθρων σε δρόμους του Παληού Καβάλας».
 13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού  Σχολείου Καβάλας» με MIS 5029256.
 14. Έγκριση Χειμερινών Δρομολογίων με ισχύ από 11.10.2019  έως 15.06.2020.
 15. Επαναϋποβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ.κ.  Ευκλείδη Παυλίδη και Κλεισθένη Παυλίδη στην οδό Υακίνθου στην περιοχή Καλαμίτσας πόλης Καβάλας.
 16. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου και συγκεκριμένα του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού – Σαχτούρη – Κολοκοτρώνη και Αγίας Βαρβάρας.
 17. Καθορισμός των χώρων ανάπτυξης των πάγκων, των ειδών των πωλούμενων προϊόντων για την περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2019.
 18. Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
 19. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρηνίδων του Δήμου Καβάλας σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄ 14-4-2014).
 20. Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου του Δήμου Καβάλας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 1 στο Σύλλογο Νεφροπαθών Ν. Καβάλας.
 21. Παραχώρηση  κολυμβητηρίου για διοργάνωση αγώνα υδατοσφαίρισης.
 22. Παραχώρηση  κλειστού γυμναστηρίου  «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ».
 23. Παραχώρηση  γηπέδων Αντισφαίρισης  «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων.
 24. Παραχώρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Πολυστύλου για διεξαγωγή αγώνων αθλητική περίοδο 2019-2020.
 25. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2019 υπ. αριθμ 10.
 26. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟY αποτελούμενη από επτά (7) Η/Υ και επτά (7) Οθόνες» εντός ισογείου καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) – (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΚΑΦΕ)» ιδιοκτησίας του ΚΥΠΡΙΑΔΗ ΗΛΙΑ που βρίσκεται  επί της οδού πάροδος Κωστή Παλαμά 8 στην κοινότητα Καβάλας, του Δήμου  Καβάλας.
 27. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3, 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
 28. Έγκριση γενόμενης μετάβασης  του Δημάρχου στην Πρώτη Σερρών, όπου παραβρέθηκε στη παρουσίαση του Δικτύου Πόλεων Μεγάλου Αλεξάνδρου, που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Κωνσταντίνου Καραμανλή , στις 03 Νοεμβρίου 2019.
 29. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 07 Νοεμβρίου 2019.
 30. Έγκριση γενόμενης μετάβασης  του Δημάρχου  στην Κομοτηνή, όπου  συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των μελών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ), στις 10 Νοεμβρίου 2019.
 31. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου  στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραβρεθεί σε Ημερίδα-Εκδήλωση με θέμα «Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης», στις 14 Νοεμβρίου 2019».
 32. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Εγνατίας Οδού ΑΕ, στις 15 Νοεμβρίου 2019.
 33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου παραβρέθηκε στην Τελετή Βράβευσης  στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΥΠΠΥ), με τίτλο «Κανείς δε μένει πίσω!», στις 15-17 Νοεμβρίου 2019.
 34. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου  συμμετείχε σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ.  ΑΜ-Θ), στις 17 Νοεμβρίου 2019.
 35. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου συμμετείχε ως εκλεγμένος εκπρόσωπος της ΠΕΔ ΑΜ-Θ  στην ΙΣΤ’ Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. για την ανάδειξη των οργάνων της για τη δημοτική περίοδο 2019-2023, στις 27-30 Νοεμβρίου 2019.
 36. Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πεφάνη Κωνσταντίνου στη Νυρεμβέργη, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Καβάλας στην εορταστική εκδήλωση «Ως εύ παρέστητε … καλώς ήρθατε» στην χριστουγεννιάτικη αγορά των αδερφών πόλεων της Νυρεμβέργης που θα πραγματοποιηθεί στις 12-15 Δεκεμβρίου 2019.
 37. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής του συνδυασμού «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Βέρρου Αριστείδη, στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ), στις 10 Νοεμβρίου 2019.
 38. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κουνάκου Κωνσταντίνου, στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ), στις 10 Νοεμβρίου 2019.
 39. Διαγραφή Θέσης Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών από τη Λαϊκή Αγορά της Καβάλας και των Κρηνίδων.
 40. Διαγραφή Θέσης Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών από τη Λαϊκή Αγορά των Κρηνίδων.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr).

Ο Πρόεδρος

                         του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ
Αναρτήθηκε 21 Ιανουαρίου 2020 Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει τα επόμενα 24ωρα το νέο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αναρτήθηκε 20 Ιανουαρίου 2020 100 προσλήψεις στο Προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών Παρανεστίου Αναρτήθηκε 20 Ιανουαρίου 2020 Επίτιμο μέλος ο ΥΕΘΑ του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν.Καβάλας Αναρτήθηκε 20 Ιανουαρίου 2020 Ποιους ενόχλησε η αύξηση της αποζημίωσης του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ Αναρτήθηκε 20 Ιανουαρίου 2020 Σπείρες με γνώσεις υποκριτικής εξαπατούν ηλικιωμένους… Αναρτήθηκε 16 Ιανουαρίου 2020 Θ.Μουριάδης: «Δεν βρίσκω μηχανικό να βάλει την υπογραφή του για την αμφιδρόμηση του δρόμου» Αναρτήθηκε 16 Ιανουαρίου 2020 Με την άδεια Πολύζου τα μπάνια των Καβαλιωτών το 2020 στην Καλαμίτσα Αναρτήθηκε 16 Ιανουαρίου 2020 Κώστας Φραγκογιάννης: «Ο 2ος Καβαλιώτης που βρέθηκε στον Λευκό Οίκο» Αναρτήθηκε 14 Ιανουαρίου 2020 Δες γιατί απέχουν οι συμβολαιογράφοι από τα καθήκοντά τους Αναρτήθηκε 14 Ιανουαρίου 2020 Γίνε λαμπαδηδρόμος και σήκωσε την «Ολυμπιακή Φλόγα» στην Καβάλα Αναρτήθηκε 14 Ιανουαρίου 2020 Πυρ και μανία ο Δήμαρχος με ραδιοφωνική εκπομπή (Βγάζει από την αδράνεια το δημοτικό ραδιόφωνο) Αναρτήθηκε 13 Ιανουαρίου 2020 Ο Μακάριος Λαζαρίδης με τους αγρότες του Ν.Καβάλας (Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στον ΕΛΓΑ) Αναρτήθηκε 13 Ιανουαρίου 2020 Συστάσεις από το Μαξίμου στον Πασχαλίδη για δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό Αναρτήθηκε 13 Ιανουαρίου 2020 Μάκης Παπαδόπουλος για Κώστα Κουνάκο: «Φλερτάρει με την κόκκινη γραμμή» Αναρτήθηκε 12 Ιανουαρίου 2020 Μετά τα Θεοφάνια ο Δήμαρχος απουσίαζε και από την κοπή της πίτας του Επιμελητηρίου Αναρτήθηκε 12 Ιανουαρίου 2020 Στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής ο Βασίλης Βεργόπουλος από το Δήμο Παγγαίου Αναρτήθηκε 11 Ιανουαρίου 2020 Το έθιμο του «κουρμπανιού» στο Καλαμπάκι Αναρτήθηκε 10 Ιανουαρίου 2020 Από 10-25 Ιανουαρίου χωρίς αξονικές λόγω αντικατάστασης του μηχ/τος Αναρτήθηκε 10 Ιανουαρίου 2020 Μακάριος Λαζαρίδης: «Το στοίχημα για τους κατοίκους της Παναγίας θα κερδηθεί» Αναρτήθηκε 9 Ιανουαρίου 2020 Γαλάζιο παρασκήνιο, πάθη και ίντριγκες στο Επιμελητήριο Καβάλας Αναρτήθηκε 4 Ιανουαρίου 2020 3η επιστολή της ELFE προς το Σωματείο Εργαζομένων (Τι απαντά το Σωματείο) Αναρτήθηκε 4 Ιανουαρίου 2020 Tρεις Kαβαλιώτες ποιητές στο Ποιητικό Ημερολόγιο 2020 των εκδόσεων Ιωλκός Αναρτήθηκε 2 Ιανουαρίου 2020 Ευχές του δημοτικού συμβούλου Καβάλας Δημήτρη Βογιατζή Αναρτήθηκε 1 Ιανουαρίου 2020 Η κοπή της βασιλόπιτας της Μητρόπολης ΦΝΘ στο Τραπέζι της Αγάπης (φωτορεπορταζ) Αναρτήθηκε 1 Ιανουαρίου 2020 Πρωτοχρονιά τιμώντας τον Τύπο έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αναρτήθηκε 25 Δεκεμβρίου 2019 MEDIA GROUP NEAPOLIS: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΣΑΣ»!!! Αναρτήθηκε 25 Δεκεμβρίου 2019 Μακάριος Λαζαρίδης: «Το μέλλον μας σκοτεινιάζει όταν δεν φροντίζουμε να φωτίζουμε το παρελθόν μας» Αναρτήθηκε 24 Δεκεμβρίου 2019 Στήριξη της καινοτομίας στο τομέα της Αγροδιατροφής από την Περιφέρεια ΑΜΘ Αναρτήθηκε 23 Δεκεμβρίου 2019 Αντικείμενο λατρείας ο Καβαλιώτης συγγραφέας Χάρης Τσιρκινίδης. Το ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ συγκινεί…θα δοκιμάσει ξανά για βουλευτής; Αναρτήθηκε 22 Δεκεμβρίου 2019 Βήματα για την αναβίωση του Δημοσιογραφικού Συνεδρίου στη Σαμοθράκη Αναρτήθηκε 22 Δεκεμβρίου 2019 Ο πολιτευτής του ΜέΡΑ 25 καλεί σε εγκράτεια τα ΜΜΕ χωρίς να συγχαρεί για την επιτυχία της την ΕΛ.ΑΣ για την εξάρθρωση της ληστείας μαμούθ! Αναρτήθηκε 21 Δεκεμβρίου 2019 «ΚΑΡΥΟΘΡΑΣΤΗΣ» με ελεύθερη είσοδο στο Μέγαρο Μουσικής στην Κομοτηνή Αναρτήθηκε 19 Δεκεμβρίου 2019 H ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ (αν και ακέφαλη επί Μουριάδη και με υποχρηματοδότηση) βραβεύθηκε στο Μέγαρο για τα έργα και τις ημέρες της Α.Ιωσηφίδου Αναρτήθηκε 18 Δεκεμβρίου 2019 Αυτά είναι τα μέλη του Δ.Σ. της Εργοανάπτυξη ΑΜΘ ΑΕ