Τώρα

 • Ελληνική Μουσική
Radio Neapolis 90.8 ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

40 θέματα στην ημερήσια διάταξη τη Δευτέρα

Αναρτήθηκε στις 29/11/2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας τη Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019, στις 19.00,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 19η  αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2019.
 2. Διαγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους  λόγω παραγραφής.
 3. Ετήσια εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2020.
 4. Εισήγηση επί της από υπ’αριθ. πρωτ. 25971/2019) αιτήσεως του Ρ. Α. του Χ., υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας, για παροχή νομικής υποστήριξης κατ’αρθ.51 του Ν.3979/2011 όπως ισχύει. Δικαστήριο: Τριμελές Πλημ/κείο Καβάλας. Δικάσιμος: 12.12.2019.
 5. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
 6. Επιστροφή προνοιακών επιδομάτων.
 7. Τροποποίηση Κανονισμού Χρήσης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας.
 8. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 491/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και λήψη νέας ως προς τον ορισμό του δεύτερου τακτικού μέλους που θα συμμετέχει στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας.
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση Επιτροπής για τη αξιολόγηση-χορήγηση-ανανέωση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση της Πράξης «Αποκατάσταση κτιρίων στο Χερσαίο Τείχος και προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων» και ορισμός μέλους με τον αναπληρωματικό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευές κρασπεδόρειθρων σε δρόμους του Παληού Καβάλας».
 13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού  Σχολείου Καβάλας» με MIS 5029256.
 14. Έγκριση Χειμερινών Δρομολογίων με ισχύ από 11.10.2019  έως 15.06.2020.
 15. Επαναϋποβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ.κ.  Ευκλείδη Παυλίδη και Κλεισθένη Παυλίδη στην οδό Υακίνθου στην περιοχή Καλαμίτσας πόλης Καβάλας.
 16. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου και συγκεκριμένα του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού – Σαχτούρη – Κολοκοτρώνη και Αγίας Βαρβάρας.
 17. Καθορισμός των χώρων ανάπτυξης των πάγκων, των ειδών των πωλούμενων προϊόντων για την περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2019.
 18. Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
 19. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρηνίδων του Δήμου Καβάλας σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄ 14-4-2014).
 20. Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου του Δήμου Καβάλας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 1 στο Σύλλογο Νεφροπαθών Ν. Καβάλας.
 21. Παραχώρηση  κολυμβητηρίου για διοργάνωση αγώνα υδατοσφαίρισης.
 22. Παραχώρηση  κλειστού γυμναστηρίου  «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ».
 23. Παραχώρηση  γηπέδων Αντισφαίρισης  «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων.
 24. Παραχώρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Πολυστύλου για διεξαγωγή αγώνων αθλητική περίοδο 2019-2020.
 25. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2019 υπ. αριθμ 10.
 26. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟY αποτελούμενη από επτά (7) Η/Υ και επτά (7) Οθόνες» εντός ισογείου καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) – (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΚΑΦΕ)» ιδιοκτησίας του ΚΥΠΡΙΑΔΗ ΗΛΙΑ που βρίσκεται  επί της οδού πάροδος Κωστή Παλαμά 8 στην κοινότητα Καβάλας, του Δήμου  Καβάλας.
 27. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3, 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
 28. Έγκριση γενόμενης μετάβασης  του Δημάρχου στην Πρώτη Σερρών, όπου παραβρέθηκε στη παρουσίαση του Δικτύου Πόλεων Μεγάλου Αλεξάνδρου, που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Κωνσταντίνου Καραμανλή , στις 03 Νοεμβρίου 2019.
 29. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 07 Νοεμβρίου 2019.
 30. Έγκριση γενόμενης μετάβασης  του Δημάρχου  στην Κομοτηνή, όπου  συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των μελών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ), στις 10 Νοεμβρίου 2019.
 31. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου  στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραβρεθεί σε Ημερίδα-Εκδήλωση με θέμα «Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης», στις 14 Νοεμβρίου 2019».
 32. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Εγνατίας Οδού ΑΕ, στις 15 Νοεμβρίου 2019.
 33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου παραβρέθηκε στην Τελετή Βράβευσης  στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΥΠΠΥ), με τίτλο «Κανείς δε μένει πίσω!», στις 15-17 Νοεμβρίου 2019.
 34. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου  συμμετείχε σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ.  ΑΜ-Θ), στις 17 Νοεμβρίου 2019.
 35. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου συμμετείχε ως εκλεγμένος εκπρόσωπος της ΠΕΔ ΑΜ-Θ  στην ΙΣΤ’ Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. για την ανάδειξη των οργάνων της για τη δημοτική περίοδο 2019-2023, στις 27-30 Νοεμβρίου 2019.
 36. Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πεφάνη Κωνσταντίνου στη Νυρεμβέργη, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Καβάλας στην εορταστική εκδήλωση «Ως εύ παρέστητε … καλώς ήρθατε» στην χριστουγεννιάτικη αγορά των αδερφών πόλεων της Νυρεμβέργης που θα πραγματοποιηθεί στις 12-15 Δεκεμβρίου 2019.
 37. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής του συνδυασμού «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Βέρρου Αριστείδη, στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ), στις 10 Νοεμβρίου 2019.
 38. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κουνάκου Κωνσταντίνου, στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ), στις 10 Νοεμβρίου 2019.
 39. Διαγραφή Θέσης Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών από τη Λαϊκή Αγορά της Καβάλας και των Κρηνίδων.
 40. Διαγραφή Θέσης Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών από τη Λαϊκή Αγορά των Κρηνίδων.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr).

Ο Πρόεδρος

                         του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΕΑ
Αναρτήθηκε 5 Ιουνίου 2020 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καβάλας Αναρτήθηκε 5 Ιουνίου 2020 To ΓΕΩΤΕΕ Ανατ. Μακεδονίας για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Αναρτήθηκε 5 Ιουνίου 2020 Μακάριος: «Χαλαζική προστασία από αέρος – Μύθοι και πραγματικότητα» Αναρτήθηκε 5 Ιουνίου 2020 6 δεκαετίες κλείνει σήμερα ο ΟΝΝΕΔΙΤΗΣ Μανώλης Αναρτήθηκε 4 Ιουνίου 2020 Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου Αναρτήθηκε 4 Ιουνίου 2020 K.Μπλούχος: «Αν δεν προσβλέψουμε ως Ελλάδα στην διαρκή βελτίωση, δηλαδή στην εσαεί αριστεία, δεν θα αποτινάξουμε την ημεδαπή μας κακομοιριά» Αναρτήθηκε 4 Ιουνίου 2020 Σταδιακή επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης «Βασίλης Βασιλικός» στην Καβάλα Αναρτήθηκε 4 Ιουνίου 2020 Πέτρος Πετρόπουλος: «Νίκο δεν θα σε προδώσω ποτέ» Αναρτήθηκε 3 Ιουνίου 2020 Ευρεία σύσκεψη στην Καβάλα για τα μέτρα προστασίας στην εστίαση Αναρτήθηκε 2 Ιουνίου 2020 Η κηδεία του Θανάση και η πραγματική ζωή (Συγκινεί η ανάρτηση της Κορίνας) Αναρτήθηκε 2 Ιουνίου 2020 Το μήνυμα Μέτιου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη νίκη των εκλογών Αναρτήθηκε 2 Ιουνίου 2020 Χωρίς μουσική, αλλά επιστρέφουν τραπεζάκια καφές και αλκοόλ στις οργανωμένες πλαζ Αναρτήθηκε 1 Ιουνίου 2020 Περιοχή Σίγμα Καβάλας 1920 -2020 (φωτογραφίες) Αναρτήθηκε 1 Ιουνίου 2020 Αντιπεριφερειάρχης ΑΜΘ με «βαρύ» χαρτοφυλάκιο ο Ανδρέας Καραγιώργης Αναρτήθηκε 1 Ιουνίου 2020 Θ.Μουριάδης – Πρώτη φορά Δήμαρχος μετά τον Αθανασιάδη από νωρίς «πάνω» από τα έργα Αναρτήθηκε 31 Μαΐου 2020 90 χρονών γίνεται σήμερα ο «Βρώμικος Χάρι» Αναρτήθηκε 31 Μαΐου 2020 Αυστηρό μήνυμα Μενδώνη προς Ερντογάν Αναρτήθηκε 30 Μαΐου 2020 Διάψευση Ελευθεριάδου από Υφ.Υγείας Β.Κοντοζαμάνη: «Ουδέποτε της είπα τα όσα διαδίδει για τη Θάσο» Αναρτήθηκε 30 Μαΐου 2020 «Fake news» ότι ο Βασίλης Καρράς είναι στο νοσοκομείο. Βρίσκεται στο χωριό του στο Κοκκινοχώρι του Δήμου Παγγαίου και πίνει τσιπουράκι Αναρτήθηκε 30 Μαΐου 2020 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – Μία «συλλεκτική» φώτο από το αρχείο του θεατρικού συγγραφέα Αντώνη Κούφαλη Αναρτήθηκε 29 Μαΐου 2020 Το «ευχαριστώ» της Κατερίνας…σάρωσε στις εκλογές στο Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καβάλας Αναρτήθηκε 29 Μαΐου 2020 Άριστη δουλειά από τα συνεργεία του Δήμου Καβάλας, όμως .. σήμερα «κούκλα» αύριο; Αναρτήθηκε 29 Μαΐου 2020 Στο Παρανέστι ο Πύρρος Δήμας Αναρτήθηκε 28 Μαΐου 2020 Καλώς ήλθατε μετά από 6 χρόνια ανακαίνισης στην «Μεγάλη Λέσχη» της Καβάλας Αναρτήθηκε 28 Μαΐου 2020 N.KABAΛΑΣ – Καλλιτεχνικές «photos» του άστατου καιρού από φιλαράκια στο FB Αναρτήθηκε 27 Μαΐου 2020 4,7 εκ. ευρώ σε αγροτικές περιοχές Ροδόπης και Ξάνθης από την Περιφέρεια ΑΜΘ Αναρτήθηκε 27 Μαΐου 2020 Έκλεβε νερό από τη ΔΕΥΑΚ κάτοικος του Παληού Καβάλας (ανακοίνωση ΔΕΥΑΚ) Αναρτήθηκε 27 Μαΐου 2020 ΠΟΕΔΗΝ: Όλοι τώρα μιλάνε για την αναγκαιότητα ισχυρού Δημόσιου Συστήματος Υγείας, κάτι για το οποίο εμείς «φωνάζουμε» εδώ και χρόνια Αναρτήθηκε 26 Μαΐου 2020 Κ.Μητσοτάκης: 15 Ιουνίου ανοίγουν τα χερσαία σύνορα για τους Βαλκάνιους επισκέπτες Αναρτήθηκε 26 Μαΐου 2020 Λειτούργησαν τα αντανακλαστικά Μουριάδη – 400χιλ ευρώ στο Δήμο Καβάλας Αναρτήθηκε 26 Μαΐου 2020 Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, στην Κάρπαθο Αναρτήθηκε 26 Μαΐου 2020 Τ.Ελευθεριάδου: «Επώδυνες οι λύσεις για τα Πετρέλαια της Καβάλας» Αναρτήθηκε 25 Μαΐου 2020 Μουμτσάκης και Ξουλόγης βράβευσαν τους εθελοντές Αναρτήθηκε 25 Μαΐου 2020 Ποιοι «εκθέτουν» επικοινωνιακά ένα «λαϊκό» παιδί που θέλει να γίνει Δήμαρχος Καβάλας